מי אנחנו?

מי אנחנו

בימים ההם

כולנו יחד

שימור ההווי

מה יהיה