בית זרע - נוסד 1927עבודות בכביש כניסה לדגניה

מודעון | עדכון אחרון:  02/09/2022 08:51

תושבי עמק הירדן שימו לב
15.9.22 – 11.9.22 התאריכים בין
05:00 - 21:00 השעות בין
יתקיימו עבודות קרצוף וריבוד של נתיבי ישראל
באישור מועצה אזורית עמק הירדן
לכביש גישה דגניה א' ודגניה ב'.
העבודות יבוצעו עם סגירה לסירוגין של נתיב הנסיעה
אנא סבלנותכם והיערכותכם.