בית זרע - נוסד 1927מעבר לחיוב לפי מחירי תקנות כדרישת רשות המים החל מינואר 2023

מזכירות | עדכון אחרון:  05/09/2022 17:57

חברים / תושבים יקרים,

לאור החלטת רשות המים הארצית, שכלל צרכני המים במדינה יחויבו במחירי התקנות,

הנכם נדרשים למלא את טופס ההצהרה המצורף פה בדבר מספר הנפשות בבית ולהעביר צילום ת.ז. + ספח

של כל דיירי הבית למיכל במזכירות.

זאת כדי שתוכלו ליהנות ממנת מים מוזלת.

 

מסמכים מצורפים להודעה זו: